نقش نگاره

نقش نگاره
  • تاریخ ایجاد: 26 - سپتامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 26 - سپتامبر - 2015
یادداشت موضوعی

(آشوری:1384)

http://archwort.dainst.org/fa/term/1219