شن کش

شن کش
  • تاریخ ایجاد: 02 - اکتبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 02 - اکتبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/1310