نقش جناغی

نقش جناغی
  • تاریخ ایجاد: 08 - نوامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 08 - نوامبر - 2015
یادداشت کتابشناسی

(افضلی:1393)

یادداشت کتابشناسی

ملک شهمیرزادی 1376

http://archwort.dainst.org/fa/term/4039