نقره

نقره
  • تاریخ ایجاد: 24 - سپتامبر - 2014
  • اصطلاح تایید شده: 08 - اکتبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/42