فرهنگ‌پذیری

فرهنگ‌پذیری
  • تاریخ ایجاد: 18 - نوامبر - 2014
  • اصطلاح تایید شده: 18 - نوامبر - 2014
یادداشت کتابشناسی

ملک شهمیرزادی 1376

http://archwort.dainst.org/fa/term/53