نعل درگاه

نعل درگاه
  • تاریخ ایجاد: 30 - نوامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 30 - نوامبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/5365