شن رودخانه ای

شن رودخانه ای
  • تاریخ ایجاد: 10 - دسامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 10 - دسامبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/5900