سکوی آیئنی آهو، مربوط به ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ میلادی در منطقه اروپای شرقی

سکوی آیئنی آهو، مربوط به ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ میلادی در منطقه اروپای شرقی
  • تاریخ ایجاد: 27 - اکتبر - 2016
  • تغییریافته: 27 - اکتبر - 2016
  • اصطلاح تایید شده: 27 - اکتبر - 2016
http://archwort.dainst.org/fa/term/6592