Schießscharte

Schießscharte
  • Angelegt: 04 - Oktober - 2013
  • Freigegeben: 04 - Oktober - 2013
http://archwort.dainst.org/de/term/3332