صدف دو کپه ای

صدف دو کپه ای
  • تاریخ ایجاد: 25 - سپتامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 25 - سپتامبر - 2015
یادداشت کتابشناسی

ملک شهمیرزادی 1376

http://archwort.dainst.org/fa/term/1123