گرهک

گرهک
  • تاریخ ایجاد: 25 - سپتامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 25 - سپتامبر - 2015
یادداشت کتابشناسی

(ملک شهمیرزادی)

http://archwort.dainst.org/fa/term/1142