اخرا

اخرا
  • تاریخ ایجاد: 25 - سپتامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 25 - سپتامبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/1158