دشت

دشت
  • تاریخ ایجاد: 27 - سپتامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 27 - سپتامبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/1231