پیش از تاریخ

پیش از تاریخ
  • تاریخ ایجاد: 29 - سپتامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 29 - سپتامبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/1272