پادگویی

پادگویی
  • تاریخ ایجاد: 29 - سپتامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 29 - سپتامبر - 2015
یادداشت کتابشناسی

(ادیب سلطانی:1388)

http://archwort.dainst.org/fa/term/1300