دسته زنبیلی

دسته زنبیلی
  • تاریخ ایجاد: 09 - اکتبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 09 - اکتبر - 2015
یادداشت کتابشناسی

ملک شهمیرزادی 1376

Max-Eyth-Str. 8
71088 Holzgerlingen
http://archwort.dainst.org/fa/term/1551