صیقل دادن

صیقل دادن
  • تاریخ ایجاد: 02 - سپتامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 02 - سپتامبر - 2015
یادداشت کتابشناسی

(قصیدیان 1389)

 

http://archwort.dainst.org/fa/term/180