پره ی چرخ

پره ی چرخ
  • تاریخ ایجاد: 09 - اکتبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 09 - اکتبر - 2015
یادداشت کتابشناسی

(ملک شهمیرزادی:1376)

http://archwort.dainst.org/fa/term/1858