رویه

رویه
  • تاریخ ایجاد: 10 - اکتبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 10 - اکتبر - 2015
یادداشت کتابشناسی

(آشوری:1384)

http://archwort.dainst.org/fa/term/1923