گونه شناسی

گونه شناسی
  • تاریخ ایجاد: 11 - اکتبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 11 - اکتبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/1975