پود

پود
  • تاریخ ایجاد: 12 - اکتبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 12 - اکتبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/2000