تیر

تیر
  • تاریخ ایجاد: 31 - ژوئیه - 2014
  • تغییریافته: 09 - اکتبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 09 - اکتبر - 2015
یادداشت کتابشناسی

ملک شهمیرزادی 1376

Transliteration

سازه

http://archwort.dainst.org/fa/term/22