گچ

گچ
  • تاریخ ایجاد: 03 - سپتامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 22 - سپتامبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/226