دودکش

دودکش
  • تاریخ ایجاد: 31 - ژوئیه - 2014
  • اصطلاح تایید شده: 20 - اکتبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/23