مدل گردابی

مدل گردابی
  • تاریخ ایجاد: 18 - اکتبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 18 - اکتبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/2493