در

در
  • تاریخ ایجاد: 31 - ژوئیه - 2014
  • اصطلاح تایید شده: 21 - دسامبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/25