گوزنی

گوزنی
  • تاریخ ایجاد: 19 - اکتبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 19 - اکتبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/2643