پیوتر

پیوتر
  • تاریخ ایجاد: 23 - اکتبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 23 - اکتبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/3332