پسین

پسین
  • تاریخ ایجاد: 05 - نوامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 05 - نوامبر - 2015
یادداشت کتابشناسی

ملک شهمیرزادی 1376

http://archwort.dainst.org/fa/term/3705