گره چینی

گره چینی
  • تاریخ ایجاد: 07 - نوامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 07 - نوامبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/3815