دانه دانه

دانه دانه
  • تاریخ ایجاد: 18 - نوامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 18 - نوامبر - 2015
یادداشت کتابشناسی

ملک شهمیرزادی 1376

http://archwort.dainst.org/fa/term/4661