محل ویژه

محل ویژه
  • اصطلاح مرتبط جا
  • تاریخ ایجاد: 30 - نوامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 30 - نوامبر - 2015
یادداشت کتابشناسی

ملک شهمیرزادی 1376

http://archwort.dainst.org/fa/term/5381