محدوده ی دیوار

محدوده ی دیوار
  • تاریخ ایجاد: 01 - دسامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 01 - دسامبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/5587