دسته گندم

دسته گندم
  • تاریخ ایجاد: 10 - دسامبر - 2015
  • تغییریافته: 10 - دسامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 10 - دسامبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/6053