گندم

گندم
  • اصطلاح مرتبط آرد
  • تاریخ ایجاد: 14 - دسامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 14 - دسامبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/6150