صفحه شیشه ای

صفحه شیشه ای
  • تاریخ ایجاد: 17 - دسامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 17 - دسامبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/6342