گسترش

گسترش
  • تاریخ ایجاد: 19 - دسامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 19 - دسامبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/6405