پنبه

پنبه
  • تاریخ ایجاد: 20 - دسامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 20 - دسامبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/6414