پایکوبی

پایکوبی
  • اصطلاح مرتبط رقص
  • تاریخ ایجاد: 21 - دسامبر - 2015
  • اصطلاح تایید شده: 21 - دسامبر - 2015
http://archwort.dainst.org/fa/term/6425