پارامتر

پارامتر
  • تاریخ ایجاد: 08 - فوریه - 2016
  • اصطلاح تایید شده: 08 - فوریه - 2016
http://archwort.dainst.org/fa/term/6452