گونه ای از خانواده ی ماموسیا به صورت درختچه با دسته گل های زرد رنگ

گونه ای از خانواده ی ماموسیا به صورت درختچه با دسته گل های زرد رنگ
  • تاریخ ایجاد: 11 - سپتامبر - 2016
  • اصطلاح تایید شده: 11 - سپتامبر - 2016
http://archwort.dainst.org/fa/term/6491