گل اختر، مربوط به قاره آمریکا با گل های بزرگ قرمز

گل اختر، مربوط به قاره آمریکا با گل های بزرگ قرمز
  • تاریخ ایجاد: 21 - اکتبر - 2016
  • اصطلاح تایید شده: 21 - اکتبر - 2016
http://archwort.dainst.org/fa/term/6529