ظرف تقطیر، معمولن با لوله بلند صاف یا خمیده

ظرف تقطیر، معمولن با لوله بلند صاف یا خمیده
  • تاریخ ایجاد: 30 - اکتبر - 2016
  • اصطلاح تایید شده: 30 - اکتبر - 2016
http://archwort.dainst.org/fa/term/6613