درون، جهان درون

درون، جهان درون
  • تاریخ ایجاد: 10 - نوامبر - 2016
  • اصطلاح تایید شده: 10 - نوامبر - 2016
http://archwort.dainst.org/fa/term/6634