گور به شکل سکوی نذر

گور به شکل سکوی نذر
  • تاریخ ایجاد: 16 - نوامبر - 2016
  • اصطلاح تایید شده: 16 - نوامبر - 2016
http://archwort.dainst.org/fa/term/6716