پایین دست رود

پایین دست رود
  • تاریخ ایجاد: 18 - نوامبر - 2016
  • اصطلاح تایید شده: 18 - نوامبر - 2016
http://archwort.dainst.org/fa/term/6727