صدف سیاه

صدف سیاه
  • تاریخ ایجاد: 23 - نوامبر - 2016
  • اصطلاح تایید شده: 23 - نوامبر - 2016
http://archwort.dainst.org/fa/term/6798