پنجره ی جفتی

پنجره ی جفتی
  • تاریخ ایجاد: 30 - نوامبر - 2016
  • اصطلاح تایید شده: 30 - نوامبر - 2016
http://archwort.dainst.org/fa/term/6841