دامداران کوچ رو

دامداران کوچ رو
  • تاریخ ایجاد: 02 - دسامبر - 2016
  • اصطلاح تایید شده: 02 - دسامبر - 2016
http://archwort.dainst.org/fa/term/6857