پاره چین سنگریزه

پاره چین سنگریزه
  • تاریخ ایجاد: 03 - دسامبر - 2016
  • اصطلاح تایید شده: 03 - دسامبر - 2016
http://archwort.dainst.org/fa/term/6866